Oferta científica

  • Formación e asesoramento nos diferentes campos xerontolóxicos asistenciais.