Liñas de investigación

  • Botánica forestal e ornamental.
  • Fertilización con lodos de depuradora
  • Malherboloxía.
  • Micoloxía (fungos) e micorrizas.
  • Multiplicación de especies forestais.
  • Plantas medicinais e aromáticas
  • Sistemas silvopastorais.