Oferta científica

  • Análise de ciclo de vida social e ambiental e compensación de emisións GEI
  • Emprego de drons na xestión do territorio
  • Informes técnicos forestais, agrícolas e agroforestais
  • Interpretación e análises químicos, físicos e microbiolóxicos de solo en función do uso do territorio