Oferta científica

  • Asesoramento á industria farmacéutica en investigación e desenrolo de formas de dosificación de medicamentos.
  • Caracterización físico-química e funcional de fármacos e excipientes farmacéuticos.
  • Desenrolo galénico de formas de dosificación, convencionais e de liberación controlada, de novos fármacos e de medicamentos xenéricos.
  • Estudios de estabilidade de fármacos e de formas de dosificación de medicamentos.
  • Resolución de problemas de solubilidade, de estabilidade e de biodisponibilidade de fármacos mediante a súa complexación con ciclodextrinas