Liñas de investigación

  • Análise, representación e interpretación de imaxes
  • Aplicacions industriais da vision
  • Circuitos de sinal mixta para tratamento de información
  • Deseño de arquitecturas para tratamento de imaxes en tempo real
  • Deseño e implementación de procesadores visuales
  • Reconstrucción de superficies e volumes
  • Sistemas distribuidos de interpretación de imáxenes médicas