Oferta científica

  • Análise de fenois, pesticidas, hidrocarburos policíclicos aromáticos, dioxinas, aromas e compostos volátiles, trazas metálicas e compostos organometálicos, contaminantes emerxentes y compostos orgánicos persistentes. Desenrolo de procedementos de preparación de mostras
  • Análise de screening. Deseño de experimentos e optimización de operacións de laboratorio analítico.
  • Cromatografía de gases (incluíndo GC-MS, GC-AED e GC-MS-MS, GC-ECD, etc.), cromatografía líquida, electroforese capilar, olfatometría electrónica, ICP-MS.
  • Desenvolvemento, implementación e formación continuada en técnicas cromatográficas e quimiométricas. Adestramento coas ferramentas de desenvolvemento propio.