Oferta científica

  • a) Caracterización físico-química de sustancias ou misturas de proceso: en especificacións e fora de especificacións.
  • b) Probas a nivel laboratorio e planta piloto de operacións de separación.
  • c) Asesoramento sobre operación en sistemas catalíticos (non biolóxicos).
  • Cromatógrafo e analizador de gases.
  • d) Asesoramiento en gestión de riesgos, planificación basada en el riesgo y gestión de emergencias.
  • Equipo de captación de imaxes, aplicables a estudos hidrodinámicos en reactores.
  • Equipos para a determinación de propiedades físicas: viscosímetros (capilar e rotacional), tensiómetro de placa, densímetro e analizador da velocidad do son, refractómetro.
  • Hardware e software para análise de riscos.
  • Instalacións a nivel laboratorio para levar a cabo estudos e investigacións sobre procesos de separación.
  • Reactores: para síntese, columnas de burbulleo ou de gotas, reactores dotados de axitación mecánica, reactores tipo air-lift, reactores de membranas.