Liñas de investigación

  • 1. Procesos en sistemas multifásicos
  • 1.1. Sistemas gas-líquido, líquido-líquido, sólido-líquido, gas-sólido-líquido, gas-líquido-líquido.
  • 1.2. Sistemas baseados en membranas.
  • 1.3. Catalizadores.
  • 2. Medios de separación e reacción.
  • 2.1. Deseño y síntese (líquidos iónicos, sistemas acuosos de duas fases, sistemas baseados en pirrolidonas).
  • 2.2. Caracterización físico-química e termodinámica.