Oferta científica

  • Deseño de unidades de separación
  • Determinación de propiedades físicas de mixturas
  • Infromación técnica sobre almacenamento de combustibles
  • Selección de disolventes