Liñas de investigación

  • Caracterización Termofísica de Fluídos
  • Destilación. Equilibrio Líquido-Vapor
  • Extracción. Equilibrio Líquido-Líquido
  • Fraccionamiento de Biomasa Lignocelulósica
  • Nanopartículas. Nanofotocatalizadores para degradación de contaminantes
  • Recuperación Mellorada do Petróleo