Oferta científica

  • Deseño de estratexias sintéticas complexas
  • Deseño de medicamentos asistido por plataformas virtuais: QSAR e Docking
  • Exploración sistemática da relación estrutura-actividade (REA)
  • Optimización de esqueletos químicos e síntese orgánica avanzada