Liñas de investigación

  • Deseño, síntese e caracterización de moléculas útiles no tratamento de enfermidades relacionadas co envellecemento (neurodegenerativas y cardiovasculares)
  • Liberación de fármacos ao sistema nervoso central: obtención de bioconjugados
  • Relación estrutura-actividade (REA) e optimización de propiedades farmacocinéticas de moléculas con potencial actividade farmacolóxica