Teses dirixidas (10) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2019

 1. Double and Multiple Stellar Systems: Observational Techniques, Data Administration and Scientific Results

  Gómez Crespo, Jorge

  Dirixida por JOSE ANGEL DOCOBO DURANTEZ
 2. Dynamics of exoplanets and exosatellites in binaries

  CAMPO DÍAZ, PEDRO PABLO

  Dirixida por JOSE ANGEL DOCOBO DURANTEZ

2009

 1. Aproximación histórica al desarrollo de la astronomía en España

  Fernández Pérez, Iván

  Dirixida por JOSE ANGEL DOCOBO DURANTEZ

2007

 1. O problema de Gyldén-Mescerskij em cenários perturbados. Métodos e aplicações.

  Andrade, Manuel

  Dirixida por JOSE ANGEL DOCOBO DURANTEZ