Oferta científica

  • Asesoramento para Plans Urbanísticos e Plans Directores
  • Edición e catalogación de fontes históricas
  • Estudos das peregrinacións medievais
  • Estudos históricos do territorio e da rede viaria