Liñas de investigación

  • Autoridade, xerarquía e poder
  • Organización social do territorio
  • Patrimonio histórico e documental
  • Relixiosidade, espiritualidade e crenzas
  • Sociedade e economía urbáns