Oferta científica

  • Análise de ecofactos (antracoloxía)
  • Asesoramento en técnicas de investigación arqueolóxica, Sistemas de Información Xeográfica (SIX), avaliación arqueolóxica e xestión do Patrimonio Arqueolóxico.
  • Catalogación e estudio da arte megalítica
  • Catalogación e estudio da arte rupestre ao aire libre
  • Estudios sobre a cultura material da época prehistórica e protohistórica