Liñas de investigación

  • Análise morfolóxica e funcional dos artefactos cerámicos
  • Análise morfolóxica e funcional dos materiais líticos prehistóricos.
  • Arqueoloxía e ecoloxía do Fenómeno tumular e megalítico galego.
  • Arte megalítica
  • Arte rupestre galaico ao aire libre
  • Neolítico Atlántico e Megalitismo.
  • Prehistoria recente do noroeste ibérico: estudio integral das manifestacións materiais e simbólicas e a economía das sociedades entre os inicios do neolítico e a cultura castrexa.