Oferta científica

  • Deseño de antenas de microondas para radar, comunicación por satélite e WLAN
  • Laboratorio de antenas; Laboratorio de bioelectromagnetismo; Sistema de radar;