Liñas de investigación

  • Bioelectromagnetismo
  • Deseño de antenas para a comunicación por satélite, radar e WLAN
  • Deseño de elementos pasivos de microondas mediante algoritmos de optimización
  • Detección de manchas de hidrocarburos utilizando técnicas SAR
  • Metodoloxías alternativas para o ensino da teoría electromagnética