Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2019

 1. Axudas á publicacións en aberto 2019. GI-1479

  MARIA TERESA FLORES ARIAS

 2. Axudas á publicacións en aberto 2019. GI-1853

  EVA MARIA CANDAL SUAREZ, MARIA TERESA FLORES ARIAS

 3. Consolidación e estruturación 2017 GPC GI -1479 Photonics4Life (P4Life)

  MARIA TERESA FLORES ARIAS

2017

 1. Agrupacións estratéxicas 2015 - AEFIS

  CARLOS ALBERTO SALGADO LOPEZ