Liñas de investigación

  • Contaminación Luminosa
  • Irradiación/Ablación Laser
  • Láseres de alta potencia
  • Microfluidica
  • Microoptica
  • Modelado do Cristalino
  • Optica GRIN
  • Sol-gel
  • Xeración de novas fontes de luz (HHG)