Liñas de investigación

  • Adsorción e interaccións de proteínas.
  • Agregación, organización e recoñecemento molecular (caracterización de complexos supramoleculares).
  • Caracterización de interfaces
  • Dinámica molecular en sistemas de interés biofísico.
  • Interaccións e estructuras en sistemas dispersos nanoheteroxéneos