Liñas de investigación

  • Acústica Ambiental
  • Acústica da fala
  • Determinación de índices enerxéticos do metabolismo do solo
  • Modelos calorimétricos de impacto ambiental sobre o solo
  • Termodinámica en enxeñería bioquímica