Liñas de investigación

 • Avaliación ambiental: avaliación do impacto que as caracter´siticas físicas do entorno, natural ou consturido, teñen sobor da conducta dos suxetos
 • construcción indicadores de eficacia en gestión sanitaria
 • Estudos de mercado,e opinión.
 • Imaxen de Marca de Destinos Turísticos
 • Modelización do Comportamento do Consumidor
 • Modelos de Xestión da Calidad orientada a resultados
 • Predictores para avaliar a eficacia publicitaria
 • Proceso de Dados
 • Psicoloxía comercial.
 • Psicoloxía do Consumidor
 • Tecnoloxías e novas estratexias de recollida de dados