Oferta científica

  • Contamos con moito material para medir as capacidades e para incrementala memoria
  • O grupo está adicado o estudio e mellora das capacidades das personas de todalas edades para a aprendizaxe (memoria).