Liñas de investigación

  • Imaxe mental e aprendizaxe.
  • Imaxe mental e creatividade.
  • Imaxe mental e emotividade.
  • Memoria
  • Mnemotecnia e