Oferta científica

  • Asistencia psicolóxica a deportistas
  • Elaboración de enquisas e estudios de opinión
  • Procesamento e análise de datos estatísticos