Liñas de investigación

  • Actitudes.
  • Comportamento e medio ambiente
  • Comportamento político.
  • Construcción de tests e escalas psicolóxicas
  • Movementos sociais.
  • Psicoloxía do deporte