Publicacións (128) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2017

  1. Psoriasis: Latitude does make a difference

    Journal of the American Academy of Dermatology

  2. A anorexia nerviosa: unha revisión

    Cadernos de psicoloxía, Núm. 35, pp. 15-28