Oferta científica

  • Desenrolo de Software para investigación en cognición humana
  • Desenvolvemento de Tratamentos para Anorexia nerviosa
  • Unidade I+D de Investigación e tratamento de trastornos psicolóxicos (Unidade Venres Clínicos USC)