Oferta científica

  • Adaptacion á poboación española de cuestionarios para a avaliación de factores psicolóxicos e calidade de vida relacionada coa saude en doentes asmáticos.
  • Aplicación de tratamentos psicológicos en organismos públicos e empresas.
  • Avaliación multidimensional da dieta restrictiva.
  • Avaliación sobre hábitos alimentarios, conductas anormais relacionadas coa alimentacion, trastornos alimentarios e síntomas depresivos en nenos e adolescentes.
  • Estudos epidemiolóxicos sobre distintos trastornos psicolóxicos (drogas legais e ilegais, xogo patolóxico, adiccións comportamentais, depresión, etc.)
  • Estudos sobre a avaliación da influencia de factores psicolóxicos na calidade de vida relacionada coa saude na asma e na enfermidade renal.
  • Estudos sobre a eficacia da intervención psicolóxica na asma bronquial.
  • Estudos sobre vulnerabilidade psicosocial sobre trastornos alimentarios e trastornos depresivos en nenos e adolescentes.
  • Realización de estudos sobre conductas adictivas.
  • Unidade de tabaquismo. Departamento de Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía. Facultade de Psicoloxía.