Liñas de investigación

 • Avaliación da dieta restrictiva e variables psicolóxicas asociadas.
 • Avaliación e tratamento dos trastornos depresivos
 • Calidade de vida relacionada coa saude en enfermidades físicas crónicas (asma, enfermidade renal).
 • Comorbilidade dos trastornos alimentarios e trastornos depresivos
 • Factores de risgo e proteción dos trastornos do comportamento alimentario.
 • Factores psicolóxicos e avaliacion psicolóxica na asma bronquial.
 • Prevención das drogodependencias.
 • Tratamento da comorbilidade asociada ás conductas adictivas.
 • Tratamento da dependencia da cocaína.
 • Tratamento do tabaquismo.
 • Tratamento do xogo patolóxico.
 • Tratamento psicolóxico da asma bronquial.