Oferta científica

  • artístico-cultural (Galiza, Portugal, Brasil, países da África lusófona)
  • Divulgación literaria e
  • Edición e tradución de textos históricos e literarios
  • Ensino e aprendizaxe do portuguës
  • Estudo e recuperación do patrimonio cultural de países de lingua portuguesa
  • Estudo e recuperación do patrimonio textual en lingua portuguesa
  • Intermediación cultural Galiza - Lusofonía