Liñas de investigación

  • Estudos Lusófonos
  • Estudos Medievais
  • Historia da Lingua
  • Historia de Galiza / Historia de Portugal
  • Lexicografía Portuguesa
  • Lingüística Portuguesa
  • Literatura Galega e Relacións Galego-Portuguesas
  • Literatura Portuguesa
  • Literaturas Comparadas na Lusofoniia
  • Literaturas Comparadas no Marco Ibérico