Liñas de investigación

  • Alteracions do desenrolo testicular.
  • Causticación esofáxica.
  • Feitos destentivos tanto clínicos coma epidemiolóxicos do asma no neno.
  • Nutrición e alimentos funcionais.
  • Nutrición e alteracións do metabolismo dos hidratos de carbono.
  • Nutrición e factores de risco ateroxénico.
  • Nutrición e mineralización ósea
  • Nutrición, crecemento e composición corporal.
  • Obesidade