Oferta científica

 • Cartografía da vexetación.
 • Elaboración de planos de conservación e/ou recuperación de especies e comunidades vexetais ameazadas.
 • Elaboración de plans de recuperación e conservación de fauna ameazada
 • Estudios de biodiversidade vexetal (especies e comunidades) orientados á avaliacións do impacto ambiental e outros fins.
 • Estudo de fauna en EIAs
 • Estudo dos usos das plantas polo home.
 • Identificación de materias vexetais mediante técnicas moleculares.
 • Identificación e avaliación do impacto das especies exóticas nos ecosistemas naturais
 • Identificación e avaliación dos hábitats da Directiva 92/43/CEE
 • Interpretación da dinámica da vexetación natural e seminatural
 • Monitoramento de fauna
 • Multiplicación "in vitro" de plantas amenazadas y de interés comercial.
 • Teledeteción aplicada á conservación