Liñas de investigación

 • Avaliación do impacto das especies exóticas invasoras nos hábitats naturais e seminaturais
 • Avaliación e conservación do medio natural
 • Bioloxía da conservación
 • Bioloxía do cambio global
 • Bioloxía e ecoloxía de aves acuáticas
 • Bioloxía e sistemática de Tipúlidos e Limónidos (Diptera)
 • Bioxeografía
 • Conservación da flora vascular ameazada de Galicia.
 • Conservación e manexo de fauna ameazada
 • Cultivo "in vitro"
 • Estudo de poboacións entomolóxicas de áreas protexidas
 • Etnobotánica.
 • Filoxenia e sistemática de plantas vasculares baseada en datos morfolóxicos e moleculares
 • Filoxenia e sistemática das Asteraceae de África Tropical, Sudáfrica e Brasil.
 • Flora e vexetación de Galicia. Estudos taxonómicos e fitosociolóxicos.
 • Teledeteción e conservación
 • Vexetación americana: Chile e México. Bioclimatoloxía e análise da paisaxe