Oferta científica

 • Análise de contaminantes no medio e nos organismos
 • Análisis elemental (C, N)
 • Analizador directo de Hg (DMA 80 Millestone)
 • Analizadores de Fluorescencia clorofílica (Fluorometer PAM-2000 y Mini -PAM, Heiz Walz GMBH,Germany)
 • Avaliación do estado fisiolóxico de especies vexetais
 • Banco de mostras ambientais
 • Biomonitorización activa de danos ambientais ("bioensaios" de ecotoxicidade)
 • Cámaras controladas para bioensayos terrestres e acuáticos visitables e invernadeiros
 • Deseño de redes -locais e rexionais- de biomonitorización da contaminación
 • Electrodo de oxíxeno (ClarK) - Fluorescencia- Fotosíntese (DW2 Hansatech ltd)
 • EQUIPAMENTO:
 • Equipamiento informático diverso
 • Equipos de Microscopía óptica
 • Equipos de muestraxe (Vehículos todo terreno, GPSs, Batería de sondas portátiles para estudos de campo, etc.)
 • Equipos para a preparación de mostras (dixestores, muflas, centrífugas, molinos centrífugos, cámara de acondicionamento, balanzas de precisión, etc.)
 • Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Cámara de grafito (AAS-FG) PE -A/Analyst 600 con Inxector de slurry A800
 • Espectrofotómetro de Absorción Atómica de chama (AAS) PE 2100
 • Espectrofotómetro de Fluorescencia atómica (PSA) - equipado con los sensores Merlin y Excalibur.
 • Espectrofotómetro UV-VIS (Spectronic 3000- diode array, PE)
 • Espectroradiómetro (UniSpec Spectral Analysis System, PP Systems).
 • Identificación de caracteristicas fisiolóxicas de interese na estratexia de mellora das especies
 • Informes sobre contaminación en entornos industriais
 • Informes técnicos sobre ecotoxicidade para organismos públicos e empresas privadas
 • Medidor de área foliar (Leaf Area Meter, AM100, ADC Ltd,Hoddesdon, England).
 • Medidor de Potencial Hídrico por Camara de Scholander (SKPM 1400, Skye Instruments, Wales, UK).
 • Medidor non destructivo de Clorofila (SPAD-502, Minolta)
 • Microdendrómetros (Type DC, Ecomatik, Dachau, Germany)
 • Os bioensayos ecotoxicolóxicos realizados están estandarizados e/ou homologados internacionalmente.
 • Os estudos de biomonitorización e avaliación da calidade dos ecosistemas teñen unha garantía de calidade de alto nivel en tódalas etapas (mostraxe, transporte, almacenaxe, preparación e análise) recollidas nun Manual de Operacións Estandarizado.
 • Producción vexetal en especies leñosas e herbáceas
 • Sensores (temperatura, radiación, humedade) y Rexistradores de datos (logger-4R, Zeta-tec; LI-100, LICOR)
 • Sistema de medida de fotosíntese por intercambio gaseoso (Type LCA-3, Leaf Chamber PLC-3, ADC).
 • Software especializado (Arc View GIS, BEAG 1.7, SPSS, etc)
 • Tensiometros (HydroSense, Skye Instruments, Wales, UK).