Liñas de investigación

 • Avaliación da calidade ambiental (ecosistemas terrestres e acuáticos)
 • Avaliación da ecotoxicidade de residuos e mostras ambientais
 • Bioclimatoloxía
 • Biomonitorización ambiental pasiva e activa
 • Desenrolo de "bioensayos" de ecotoxicidade
 • Determinación da excotoxicidade potencial
 • Dimorfismo sexual en plantas dioicas
 • Ecofisioloxía comparade de especies naturais e cultivadas
 • Estudos de bioacumulación de tóxicos
 • Integración fisiolóxica e plasticidade en plantas clonais
 • Modelizado de procesos contaminantes
 • Mostraxe e análise de contaminantes en mostras bioloxicas e ambientais
 • Respostas das plantas a variables asociadas co cambio climático
 • Respostas e adaptacions das plantas a estres bioticos e abioticos