Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2022

  1. TERRAMATER. Recuperación preventive de zonas incendiadas

    SARAH FIOL LOPEZ, FELIPE MACIAS VAZQUEZ