Oferta científica

  • Análise mineralóxico de rochas, solos e sedimentos.
  • Análise químico de solos, rochas, minerais, refugallos e augas.
  • Asesoramento ambiental en temas de contaminación e recuperación de solos,augas e espacios contaminados.
  • Avaliacións de impacto ambiental. Auditorías ambientais. Análise de riscos,...
  • Caracterización e valoración de refugallos
  • Estudos xeomorfolóxixos e paisaxísticos
  • Informes ambientais
  • Proxectos de actuación en accidentes de contaminación de solos e outros sistemas.
  • Proxectos de ordeación e conservación de recursos naturais.