Oferta científica

  • Producción de antíxenos parasitarios e anticuerpos monoclonales aplicables ó diagnóstico de enfermedades parasitarias humans e animais.
  • Serodiagnóstico da anisaquiose e a trichinelose humanas