Liñas de investigación

  • Bioinformática aplicada
  • Inmunodiagnóstico
  • Inmunoparasitoloxía
  • Parasitoloxía molecular de helmintos
  • Xenética de poboacións parasitarias