Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2006

  1. Rede de Ciencias e Materiais Moleculares

    ENRIQUE GUITIAN RIVERA

2004

  1. Biología molecular de los reovirus aviares

    FRANCISCO JAVIER BENAVENTE MARTINEZ

1998

  1. Bioquímica y biología molecular de los reovirus aviares

    FRANCISCO JAVIER BENAVENTE MARTINEZ