Liñas de investigación

  • Caracterización de proteínas virais
  • Cristalización e estructura de proteínas
  • Morfoxénese Reoviral
  • Regulación da traducción
  • Vacinas
  • Viroloxía molecular (caracterización bioquímica dos reovirus aviares).