Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

1989

  1. A poboación activa en Galicia 1860-1960.

    MARIA JOSEFINA FRANCISCA RODRIGUEZ GALDO