Oferta científica

  • ASESORAMENTO A ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS EN TEMAS DEMOGRÁFICOS, MIGRATORIOS, IGUALDADE DE XÉNERO, EXPLOTACIÓN E ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DATOS, DESENVOLVEMENTO INFORMÁTICO
  • CREACIÓN E MANTEMENTO DE PLATAFORMAS DIXITAIS TEMÁTICAS
  • ESTUDOS DE INVESTIGACION
  • REALIZACIÓN DE CURSOS E CONGRESOS
  • REALIZACIÓN DE EXPOSICIÓNS DE TEMÁTICA MIGRATORIA