Teses dirixidas (16) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2022

 1. O comércio entre portugal e inglaterra: 1890-1960

  Maria Paula de Serpa Castelo Branco Caiano

  Dirixida por MARIA DEL CARMEN ESPIDO BELLO y ANGEL IGNACIO FERNANDEZ GONZALEZ

2021

 1. Política y economía en sociedades en vías de industrialización. Vigo: 1857-1923

  Gonzalo Hernández Soto

  Dirixida por JUAN JULIO LUIS CARMONA BADIA

2018

 1. As Relações Económicas de Portugal com as suas Colónias Africanas: 1890-1975

  Luis Miguel da Cunha Lourenço Vieira Ferreira

  Dirixida por MARIA DEL CARMEN ESPIDO BELLO y JESUS GIRALDEZ RIVERO

2017

 1. A industria dos coiros en Galicia: historia e patrimonio

  Claudio Otero Eiriz

  Dirixida por JUAN JULIO LUIS CARMONA BADIA
 2. Intensification of a peasant agriculture and soil fertility in an Atlantic territory, Galicia, 1750-1900

  Beatriz Corbacho González

  Dirixida por DAVID SOTO FERNANDEZ y LOURENZO FERNANDEZ PRIETO

2014

 1. O Banco de Olímpio Pérez, 1880-1936

  Xoán López Facal

  Dirixida por JUAN JULIO LUIS CARMONA BADIA

2003

 1. El efecto de las leyes bancarias de 1856 en Galicia, el caso del Banco de emisión de La Coruña 1857-1875

  María Jesús Facal Rodríguez

  Dirixida por JUAN JULIO LUIS CARMONA BADIA

2002

 1. La industria del curtido en la Galicia contemporánea

  M.T. Fernández Vázquez

  Dirixida por JUAN JULIO LUIS CARMONA BADIA

2000

 1. La emigracion gallega a América: 1830-1930

  Alejandro P. Vázquez González

  Dirixida por JUAN JULIO LUIS CARMONA BADIA
 2. El capital humano en Galicia: 1860-1930 : alfabetización y crecimiento económico

  Blanca Martínez Domínguez

  Dirixida por JUAN JULIO LUIS CARMONA BADIA

1997

 1. La moderna construcción naval militar en Galicia: el arsenal de Ferrol: 1880-1936

  Alberto Lozano Courtier

  Dirixida por JUAN JULIO LUIS CARMONA BADIA

1995

 1. As relacións económicas hispano-portuguesas: 1850-1920

  María do Carme Espido Bello

  Dirixida por JUAN JULIO LUIS CARMONA BADIA

1990

 1. Crecimiento y transformación del sector pesquero gallego: (1880-1936)

  Jesús Giráldez Rivero

  Dirixida por JUAN JULIO LUIS CARMONA BADIA