Oferta científica

  • Asesoramento para a realización de Plans de Ordenación Urbana e proxectos de xestión turística en aspectos relativos a recursos marítimos e industriais
  • Bases de datos históricas relativas a pesca, industria e comercio internacional de Galicia
  • Elaboración de estudos de historia para empresas e outras institucións económicas
  • Organización e impartición de cursos especializados en historia económica e empresarial
  • Realización de exposicións documentais e proxectos museográficos
  • Traballos de catalogación e descripción do patrimonio industrial e marítimo