Oferta científica

  • Asesoría Institucional. Campañas políticas. Asesoría a partidos e líderes. Sondeos de opinión. Deseño insititucional. Xestión de calidade. Xestión da participación. Avaliación de políticas públicas. Políticas de igualdade.